Forex imba

Walau bagaimanapun, Harris, Jenkinson, dan Stucke menunjukkan maklumat prestasi masih tersedia untuk satu perempat kepada satu pertiga daripada dana ini.

Oleh itu, penyelidik tidak pasti mengenai arah pemilihan bias. Pada kriteria ini sahaja, pangkalan data dana lindung nilai mungkin lebih tinggi atau lebih rendah daripada pulangan sebenar. Bias pemilihan adalah mencabar untuk mengukur dan sukar untuk dianggarkan. Bias backfill, juga dipanggil bias sejarah atau inkubasi, adalah hasil tempoh menunggu sebelum dana baru dapat menanda rekod prestasi untuk melaporkan ke pangkalan data.

Oleh itu, Hiedorn et al. Alternatif ini menghasilkan kos yang lebih rendah, kecairan yang lebih tinggi, dan lebih ketelusan. Dari segi sejarah, kebanyakan pelaburan alternatif tidak dapat diakses oleh pelabur yang lebih kecil. Dengan akses yang cepat membuka produk kewangan baru dan pasaran sekunder yang matang untuk banyak pelaburan alternatif, keadaan ini mungkin berubah dari masa ke masa.

Walaupun setiap jenis pelaburan alternatif mempunyai ciri-ciri unik yang memerlukan pendekatan yang berbeza oleh para pelabur, pelaburan alternatif mempunyai beberapa ciri umum. Sebagai contoh, mereka mungkin lebih cair dan melibatkan kos transaksi yang lebih tinggi berbanding saham dan bon. Data risiko dan pulangan bersejarah yang terhad mungkin tersedia.

Artikel ini memberikan gambaran ringkas mengenai berat sebelah yang berkaitan dengan mengukur prestasi bagi tiga bentuk pelaburan alternatif yang lebih biasa - hartanah, ekuiti persendirian, dan dana lindung nilai. Pelaburan alternatif merujuk kepada kelas aset yang berada di luar pelaburan tradisional seperti saham, bon, dan wang tunai. Yau, Schneeweis, Robinson, dan Weiss meletakkan pelaburan sedemikian dalam dua kategori luas: Pelaburan alternatif moden termasuk kontrak niaga hadapan dan jangka pendek yang dikendalikan dalam kontrak niaga hadapan dan opsyen pada kontrak niaga hadapan dalam komoditi global, kadar faedah, ekuiti dan pasaran mata wang, lindung nilai dana dana yang biasanya mengurangkan ketidaktentuan dan risiko semasa cuba memelihara modal dan memberikan pulangan mutlak positif di bawah semua keadaan pasaran, dan entiti hutang yang bermasalah yang sama ada sudah lalai, di bawah perlindungan muflis, atau dalam kesusahan dan menuju ke arah keadaan sedemikian.

Chen, Baierl, dan Kaplan, Amin dan Kat, Chen, Ho, Lu, dan Wu, dan Anson mencari prestasi yang unggul dengan memasukkan pelaburan alternatif secara berasingan atau sebagai sebahagian daripada portfolio yang terdiri daripada aset tradisional. Strategi pelaburan berbeza untuk pelaburan alternatif kerana para pengurus sering memilih instrumen kompleks seperti derivatif, menggunakan leverage, dan melabur aset tidak cair.

Gangguan berlaku terutamanya dari dua sumber. Pertama, pengurus dana baru mungkin tidak dapat menarik modal luar yang mencukupi untuk mencapai skala ekonomi untuk melancarkan dana mereka.

Achleitner, Kaserer, dan Wagner mencadangkan penggunaan pulangan berasaskan NAV selepas menangani isu-isu yang berkaitan dengan harga basi. Keberkesanan pendekatan ini untuk dana ekuiti persendirian masih tidak jelas. Di samping itu, rakan kongsi terhad mempunyai sedikit kawalan ke atas aliran tunai masuk dan keluar dari dana ekuiti swasta. Pengurus dana memilih bila hendak turun dengan notis singkat dalam tempoh empat hingga enam tahun.

Ini telah mengurangkan asimetri maklumat mengenai dana ekuiti persendirian. Walau bagaimanapun, pengagregatan maklumat sedemikian adalah mencabar. Walaupun beberapa institusi awam yang lebih besar membuat maklumat pegangan yang ada, yang lain hanya memberi respons kepada permintaan FOIA individu. Keadaan ini bertambah baik apabila penyedia penanda aras prestasi ekuiti swasta muncul sebagai penjaga data semakin menyediakan data penanda aras agregat.

Jika dana itu berfungsi dengan baik, pengurus biasanya akan melaporkan kepada pangkalan data untuk menarik modal luar. Fung dan Hsieh menganalisis bias yang disebabkan oleh bias backfill untuk mengembalikan dana lindung nilai langsung dalam tiga pangkalan data antara dan Mereka menganggarkan bias backfill menjadi antara 1.

Definisi dan aplikasi perbezaan ini menghasilkan pengiraan prestasi dana yang berbeza. Pangkalan data dana lindung nilai Bias Selain kekurangan konsistensi dalam klasifikasi mereka, pangkalan data dana lindung nilai mempunyai beberapa bias berpotensi termasuk kecenderungan survivorship, bias pemilihan, berat sebelah penolakan, dan kecenderungan pembubaran. Dana lindung nilai biasanya mengalami kadar pergeseran 10 peratus setiap tahun. Oleh itu, bias survivasik menghasilkan pulangan yang dilaporkan yang lebih tinggi daripada yang sebenarnya berlaku kerana dana yang masih hidup lebih cenderung mempunyai pulangan yang lebih tinggi daripada mereka yang gagal atau tidak lagi melaporkan kepada vendor kerana prestasi buruk.

Bias kecairan berlaku apabila pengurus dana dana yang gagal menghentikan laporan pulangan ke pangkalan data sebelum pembubaran akhir dana. Kegagalan untuk mengumpul data yang berkaitan dengan pembubaran adalah kebimbangan utama kepada para pelabur yang mengaitkan dana lindung nilai dengan prestasi yang disesuaikan dengan risiko tinggi dan nilai alpha yang lebih tinggi.

Pergi ke atas Mengenai Penulis H. Dia adalah pengarang atau pengarang 22 buku dan lebih daripada artikel jurnal yang telah diperiksa. Jurnal Kewangan Sastera mengiktiraf beliau sebagai salah satu daripada 1 peratus daripada penulis yang paling produktif dalam kewangan sepanjang 50 tahun yang lalu.

Ketiga, jumlah hartanah yang terhad yang sentiasa dinilai. Kerana perbelanjaan yang dikaitkan dengan penilaian yang kerap, majoriti harta komersil di Amerika Syarikat tidak dinilai secara kerap. Florance, Miller, Spivey, dan Peng menunjukkan bahawa kira-kira separuh daripada jumlah saham komersial mengikut nilai terdiri daripada beberapa ratus ribu harta yang lebih besar yang secara aktif diniagakan atau dibiayai oleh pelabur institusi dan profesional seperti pelabur institusi, REIT, sekuriti sokongan gadai janji komersial dan pelanggan kekayaan swasta.

Kedua, kaedah pembinaan indeks sering dikritik kerana sifat subjektif mereka. Sebagai contoh, urus niaga sebenar sebenar semasa krisis kewangan adalah terhad, dan penilai profesional mengalami kesukaran untuk memastikan pengurangan penilaian dramatik berdasarkan dinamik pasaran dan prosedur penilaian. Akibatnya, beberapa pengurus atau juruaudit NCRIEF membuat penyelarasan dalam prosedur penarikan markah mereka dan melaporkan nilai-nilai ini ke indeks, yang menyebabkan NPI berubah lebih cepat daripada yang mungkin berlaku berdasarkan pendekatan penilaian tradisional.

Lebih umum lagi, dengan menggunakan data penilaian boleh menyebabkan kecenderungan lag temporal dan melicinkan volatiliti nilai pasaran.

forex imba

Indeks harga berasaskan urus niaga perubahan harga anggaran berdasarkan nilai pasaran hartanah i. Walaupun para penilai juga menggunakan harga transaksi, mereka melakukannya secara subjektif dengan menganggarkan nilai-nilai mereka dan bukannya menggabungkan pergerakan dalam kecenderungan pusat di seluruh pasaran. Cabaran utama dalam membina indeks harga urusniaga adalah untuk mengawal variasi kualiti dan saiz hartanah dalam jangka masa. Satu lagi cabaran adalah menggunakan teknik statistik yang baik yang menyaring banyak bunyi yang mungkin, tanpa mengganggu kecenderungan lag temporal yang bermasalah.

Beberapa indeks dilaburkan telah muncul sejak Matlamat produk portfolio pasif ini meniru prestasi indeks dana lindung nilai dan untuk membolehkan pelabur peluang untuk mendapatkan pulangan dana lindung nilai tanpa memegang dana lindung nilai individu. Hiedorn, Kaiser, dan Voinea menyiasat isu-isu yang akan berfungsi sebagai metrik yang lebih baik untuk prestasi dana lindung nilai dengan membandingkan risiko dan pulangan FoFs, indeks dana lindung nilai yang dilabur IHFIs, dan strategi lindung nilai dana lindung nilai HFRS antara Januari dan September Penulis menunjukkan bahawa Indeks IHFI dan indeks dana lindung nilai yang tidak dilaburkan sangat berkorelasi.

forex imba


Walaupun menonjolkan kecenderungan yang wujud dalam tanda aras yang sedia ada, kami juga menawarkan inovasi yang lebih baru untuk setiap kumpulan, yang seterusnya membantu merapatkan jurang antara prestasi sebenar dan anggaran.

Oleh kerana sifatnya yang cair dan kekurangan relatif peraturan, salah satu masalah yang berterusan berkaitan dengan penilaian pelaburan alternatif ialah data prestasi. Di sini, kami telah membentangkan gambaran mengenai beberapa kecenderungan utama yang melanda tiga bentuk pelaburan alternatif alternatif - hartanah, ekuiti persendirian, dan dana lindung nilai. Kami juga telah menyediakan beberapa kerangka alternatif yang sedang dibangunkan dalam usaha untuk mengatasi beberapa kecenderungan ini.

Beliau adalah pengarang atau pengarang lima buku dan lebih daripada 70 artikel jurnal yang telah diberhentikan. Rujukan 1. Jot K. Yau, Thomas Schneeweis, Thomas R. Robinson, dan Lisa R.

Baru-baru ini, indeks pulangan harta berasaskan pasaran saham SMPRIs memberikan penyelesaian yang mungkin kepada isu-isu yang mempengaruhi indeks berdasarkan berasaskan penilaian dan transaksi. SMPRI menyediakan maklumat yang lebih kerap dan terkemuka dan tradable yang lebih besar tetapi tidak secara langsung mencerminkan harga pasaran hartanah swasta. SMPRIs menawarkan pengemaskinian setiap hari harga yang mengurangkan magnitud keperluan margin untuk peniaga dan penetapan harga berasaskan pasaran saham indeks yang mendasar memudahkan menandakan yang tepat untuk memasarkan produk derivatif.

Indeks Harta Tanah Bias Indeks pulangan hartanah biasanya dibina menggunakan salah satu daripada tiga pendekatan utama: Menurut Geltner, MacGregor, dan Schwann, beberapa masalah dalam mengukur prestasi pulangan harta tanah berdasarkan data penilaian termasuk keterlambatan dan pelepasan bias, sifat subjektif indeks pembinaan, dan sampel yang ditetapkan dari mana penilaian diperolehi. Akibatnya, indeks tidak selalu mengandungi maklumat terkini dan turun naik adalah berat sebelah yang berat sebelah kerana pengalihan penilaian terdahulu.

Walaupun dengan pengenalan pasaran sekunder untuk ekuiti persendirian, penubuhan diskaun NAB yang sesuai sering kali mengambil masa berminggu-minggu, yang menjamin penambahan premium kecairan. Premium ini berbeza-beza bergantung kepada saiz dan jenis rakan kongsi terhad. The Freedom of Information Act FOIA memerlukan pelabur institusi awam, sumber pendanaan utama dana ekuiti swasta, untuk mendedahkan pegangan pelaburan dan pulangan yang sama.

NPI mewakili hanya sebahagian kecil daripada penduduk hartanah komersil yang boleh dilaburkan dan mungkin tidak mewakili semua harta komersial. Indeks harga berasaskan urus niaga, inovasi utama dalam dekad yang lalu, menangani banyak kelemahan ini, tetapi masih mempamerkan masalah mereka sendiri.


Indeks Ekuiti Persendirian Biases Ekuiti persendirian terdiri daripada modal teroka, pembeli leverage, hutang mezzanine, dan hutang bermasalah. Bias sering diperhatikan dalam menilai prestasi pelaburan ekuiti persendirian termasuk sejarah aliran tunai yang tidak lengkap, ketidakupayaan untuk menilai prestasi disesuaikan risiko, kesukaran dalam menentukan pembiayaan dan kos ketidakcukai, kekurangan maklumat prestasi yang ada, dan kekurangan konsistensi dalam takrifan Tahun permulaan vintaj dana.

Akhirnya, indeks berasaskan transaksi mesti menangani kebimbangan dengan sifat heterogen sifat komersil dan segmen pasaran hartanah. Peningkatan potensi termasuk membina serangkaian indeks, sistem indeks komposit yang mewakili agregat pasaran hartanah atau submarket. Kemajuan dalam kaedah ekonomi membolehkan kaedah yang lebih berkesan untuk membina indeks berasaskan transaksi.

Dana ekuiti persendirian mempunyai kematangan purata melebihi 10 tahun yang memerlukan jangka masa yang panjang sebelum prestasi pasca pos dapat diukur. Gambaran prestasi muncul ketika menilai arus kas yang dijana dan menggunakan NAB nilai aset bersih sebagai anggaran nilai pasaran saksama dana. Walau bagaimanapun, NAB berfungsi sebagai metrik tidak sempurna untuk nilai sisa.

Kedua, prestasi yang lemah sering dikaitkan dengan dana yang lebih lama, memandangkan penebusan pelabur meningkat. Fung dan Hsieh, yang menganalisis pulangan dana lindung nilai langsung dalam tiga pangkalan data antara dan, menganggarkan kecenderungan survivorship menjadi antara 1. Bias pemilihan adalah bias yang dicipta dalam pangkalan data dana lindung nilai kerana hanya dana yang berprestasi baik cenderung melaporkan prestasi mereka. Sebaliknya, dana yang ditutup kepada pelabur baru tidak lagi mempunyai insentif untuk mendedahkan prestasi mereka.


Alpha merujuk kepada pulangan yang melebihi pampasan untuk risiko sistematik. Satu penyelesaian yang mungkin untuk mendapatkan anggaran prestasi lindung nilai yang lebih baik adalah menggunakan purata pulangan yang berkaitan dengan dana dana lindung nilai FoFs. FoFs tertakluk kepada bias yang lebih sedikit daripada dana lindung nilai individu. Dana pulangan dana lindung nilai mencerminkan pengalaman sebenar para pelabur dan bukan pulangan yang mungkin tinggi secara artifisial disebabkan pemilihan, survivorship, backfill, dan kecenderungan pembubaran.

Tujuan kami adalah untuk memberikan gambaran ringkas tentang beberapa isu yang berkaitan dengan mengukur prestasi pelaburan alternatif. Khususnya, kami meneroka bias yang ada dalam mengukur prestasi hartanah, ekuiti persendirian, dan dana lindung nilai. Sebahagian daripada bias ini unik kepada kelas aset alternatif tertentu, sementara yang lain mungkin mempengaruhi kelas aset alternatif berganda.

Perbezaan ini membuat analisa dan penilaian pelaburan alternatif lebih mencabar dan meningkatkan kepentingan ketekunan wajar. Ketekunan usaha perniagaan dan operasi termasuk menilai struktur organisasi, mekanisme tadbir urus, risiko operasi, dan sama ada firma itu mematuhi undang-undang, peraturan, dan amalan terbaik industri.

Walaupun tidak sempurna, inovasi ini memberi para pelabur yang berpotensi sebagai perwakilan yang lebih realistik terhadap prestasi pelaburan alternatif. Artikel ini menarik banyak tema dari buku alternatif Alternative Investments: Kent Baker dan Greg Filbeck.

Kemajuan dalam kaedah ekonomi membolehkan kaedah yang lebih berkesan untuk membina indeks berasaskan transaksi. Jurnal Kewangan Sastera mengenali beliau sebagai antara yang teratas forex imba peratus daripada penulis paling produktif dalam kewangan selama 50 tahun yang lalu. Herufi A inawakilisha Nyota ya Punda. Oleh kerana sifat dan relatifnya secara umumnya tidak cair forex imba peraturan, salah satu masalah yang berterusan berkaitan dengan penilaian pelaburan alternatif ialah data prestasi. Anapenda uhuru katika mapenzi. Weiss Sebelum menyertai Eximbank Encik, forex imba. FoFs tertakluk kepada bias yang lebih sedikit daripada dana lindung nilai individu.